Over Ons


Muziek Organisatie Krommenie is het overkoepelende orgaan van de onderdelen Premier Drumcorps, Premier Cadets en Muziek Ensemble The Incredibles.

Muziek Organisatie Krommenie (kortweg MOK) is voortgekomen uit de voormalige Premierband Holland, welke later aan de weg timmerde als het Premier Drum & Bugle Corps.

De verschillende onderdelen hebben hun eigen naam gehouden en in de logo's daarvan is overeenkomsten terug te zien.
Naast het bestuur voor de hele vereniging is er voor ieder onderdeel een coördinator aangesteld.MOK timmert aardig aan de weg. Ieder onderdeel kan zelfstandig optreden en zorgt dan ook voor de nodige input om de vereniging draaiende te houden.

MOK is te vinden op de Jupiterstraat 143 in Krommenie.